Transkriptomik analizler

Post by: on Eylül 23, 2018 | 0 Comment

RNA sekanslaması yaklaşımları kullanılarak elde edilen kodlanan ve kodlanmayan transcriptlerin ve gen ifade profillemelerinin yapıldığı hizmetlerimiz;

 • Transkriptom de novo asemblisi (birleştirme)
 • Referans genom kullanılarak transkriptom haritalama
 • Küçük RNA (sRNA) haritalama
 • RNAseq analizi
 • RNA yapı ve modifikasyon analizi
 • Transkriptom atıflandırması (annotasyonu)
 • sRNA (miRNA da dahil) atıflandırması (annotasyonu)
 • Long non-coding RNA (lncRNA) karakterizasyon ve analizleri
 • Gen ifadesi profilleme
 • Gen ontoloji analizi
 • KEGG yolak analizi