Biyomedikal analizler

Post by: on Nisan 17, 2019 | 0 Comment

İnsan genom projesinin tamamlanması ve NGS teknolojilerinin geliştirilmesi ile beraber biyoinformatik yaklaşımlar özellikle biyotıp alanında kullanılmaktadır. Bu amaçla PairEnd sağlık alanında;

 • Bireylerden toplanan biyokimyasal, fenotipik, metabolik ve genetik verilerin birarada değerlendirilmesi ve bu sayede hassas tanı imkanı sunmaktadır.
 • Hassas tıp uygulamaları için çözümler sağlamaktadır.
 • Özellikle kanser gibi kompleks hastalıkların tanı ve teşhisinde ilgili gen panelleri kullanılarak elde edilen NGS verilerinin değerlendirilmesinde destek vermektedir.
 • Kanda dolaşmakta olan cfDNA nın tespit edilmesini sağlayan bulguların analizlerine özel çözümler sağlamaktadır.
 • Biyomedikal tanı, hastalık modelleme, risk analizi ve ilaç tepkisinin ölçülmesi için sıklıkla kullanılan ekzom “exome” ve SNP verilerinin biyoinformatik analizleri vermektedir.

Aşağıdaki hizmetleri PairEnd den güvenerek alabilirsiniz;

 • Diyagnostik amaçlı veri değerlendirme
 • Genetik element tespiti
 • Kişiselleştirilmiş tıp çözümleri
 • Hassas veri analizi
 • Hastadan alınan biyokimyasal, fenotipik, metabolik ve genetik verilerin birarada değerlendirilmesi ve bu sayede hassas tanı imkanı
 • Fenotipik, metabolik ve genetik verilerin birarada değerlendirilerek hastalık yatkınlığı ve tahminlenmesi
 • Gen panellerinden elde edilen verilerin hızlı ve etkin analizi
 • Ekzom dizilerinin tanı/tespit mutasyon/CNV hedelerine yönelik değerlendirilmesi
 • Mendelyan hastalıkları analizleri
 • Kompleks hastalıklar analizleri
 • Kanser analizi (SNP/mutasyon/InDel analizleri)
 • VCF üretilmesi