Özel çözümler

Post by: on Şubat 11, 2019 | 0 Comment

PairEnd proje özelinde standart ve ileri düzey biyoinformatik analizler sağlamaktadır. NGS datasının işlenmesi ve veri madenciliğinin yanısıra aşağıda sunulan hizmetler ile çözüm ortaklığınızı yapmaktadır;

  • Mikroarray analizleri
  • Biyoistatistik analizleri (ANOVA, Regresyon, Cox vb)
  • Molekuler evrim analizleri
  • CRISPR klon sgRNA dizaynı
  • CRISPR off-target analizi
  • Transkripsiyon faktor tespiti ve analizi
  • Promoter ve diğer genetik element analizleri
  • Pipeline hazırlanması
  • cfDNA/cfRNA analizleri
  • Proje özelinde belirlenecek olan özgün yaklaşım, script, pipeline ve database çalışmaları