Araştırmaya yönelik biyoinformatik analizler

Post by: on Ağustos 23, 2018 | 0 Comment
 • Tüm genom düzeyinde analizler (de novo ve re-sequencing)
 • Genetik haritalama ve moleküler markör tespiti
 • Yeni nesil dizileme ve KASP, qRT-PCR, TaqMan temelli genotipleme analizleri Populasyon genetiği çalışmalarının yorumlanması
 • Genom editing teknolojisinin kullanılmasına yönelik kılavuz sgRNA dizaynı ve CRISPR uygulaması sonrasında off-target analizleri
 • Gen ifadesi ölçümleri ve karşılaştırmalı ifade analizleri (heatmap, cluster, fold change vb)
 • Kodlanmayan RNA ların organizma, doku, hücre tiplerinde dizileme verisinden tespit edilmesi ve analizi
 • Küçük RNA (miRNA, siRNA, eTM) veri setlerinin değerlendirilerek bu moleküllerin annote edilmesi, ifade analizi, hedef gen tayini ve fonksiyonel karakterizasyonu
 • Moleküler markör (SNP/SSR/CAPS vb) geliştirlmesi
 • GWAS genom düzeyinde ilişkilendirme “genome wide association” analizi
 • GBS “genotyping by sequencing” analizi
 • Linkage haritalama ve kromozom ankoring anallizi
 • QTL hatiralama analizleri
 • Molekuler evrim analizleri