Data analiz hizmetleri

Post by: on Ekim 09, 2018 | 0 Comment
  • Biyoinformatik analiz hizmetleri
  • Veri analizi ve yorumlanması
  • Biyolojik problemlerin çözülmesine yönelik yeni nesil yöntemler kullanılarak elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve analizi
  • Tıp-ziraat-eczacılık-moleküler biyoloji-veterinerlik-mikrobiyoloji disiplinlerine yönelik elde edilen genomik, transkriptomik, epigenomik ve istatistiksel verilerin birarada ve/veya özel olrak değerlendirilmesi
  • Moleküler ıslah süreçlerinde genotip ve fenotip verilerinin kullanılması
  • Moleküler evrim, filogeni, moleküler yaş, türleşme ve genom duplikasyonlarının belirlenmesinde genetic verinin değerlendirilmesi.